DAC Beachcroft legal experts

For general enquiries please call +44 (0) 117 918 2000.

Shaswati Pal

Shaswati Pal

Southampton

+44(0)1962 70 5524
Eduardo Asensi Pallarés

Eduardo Asensi Pallarés

Madrid

John Palmer

John Palmer

London - Walbrook

+44(0)20 7894 6274
Andrew Parker

Andrew Parker

London - Walbrook

+44 (0)20 7894 6232
Ricky Parmar

Ricky Parmar

London - Walbrook

+44 (0)20 7894 6886
Dean Parrett

Dean Parrett

London - Walbrook

+44 (0)20 7894 6057
Ben Partridge

Ben Partridge

London - Walbrook

+44 (0) 20 7894 6866
Priyesh Patel

Priyesh Patel

London - Walbrook

+44(0)20 7894 6021
Jennifer Pateman

Jennifer Pateman

London - Walbrook

+44 (0)207 894 6204
Oliver Peebles

Oliver Peebles

Buenos Aires

Charlotte Peignon

Charlotte Peignon

Paris

Joanna Pennick

Joanna Pennick

London - Walbrook

+44 (0) 20 7894 6093
Isabel Alvarado Pérez

Isabel Alvarado Pérez

Mexico City

José María Pimentel

José María Pimentel

Madrid

+34 91 781 6300
Igor Pinedo Garcia

Igor Pinedo Garcia

Madrid

Ian Plumley

Ian Plumley

London - Walbrook

+44 (0) 20 7894 6317
David Pollitt

David Pollitt

London - Walbrook

+44 (0)7909 928330
Camila Affonso Prado

Camila Affonso Prado

São Paulo

+55 11 3291 4808
Aishling Priestley

Aishling Priestley